AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis predsednika Višeg suda u Beogradu upućen Visokom savetu sudstva.

 Dopis Višeg suda u Beogradu