06.02.2018.

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati informaciju sa 12. sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije održane 19.01.2018. godine i dopis Advokatske komore Srbije predat Ministarstvu pravde povodom pitanja poreskog položaja advokata.
 Informacija sa 12. sednice UO AKS

 Dopis Ministarstvu pravde