AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati inicijativu za izmenu odredbe člana 261 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, koja je u skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije sa sednice održane 12.11.2019.  danas predata Ministarstvu pravde sa predlogom da se navedena izmena izvrši po hitnoj proceduri.

 Inicijativa AKS