11.09.2017.

Poštovane kolege,

U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije sa sednice od 08.09.2017. dostavljamo Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i pratećih podzakonskih i opštih akata Komisije za zaštitu konkurencije koju je Advokatska komora Srbije podnela Ustavnom sudu dana 11.09.2017.

Dugotrajnim i upornim radom uz pro bono pomoć advokata Bogdana Gecića i saradnika, Upravni odbor Advokatske komore Srbije prethodnog saziva i Upravni odbor Advokatske komore Srbije novog saziva su podneli ovu Inicijativu, sa predlogom za prekid postupka koji je u toku pred Komisijom za zaštitu konkurencije protiv Advokatske komore Srbije.

Imajući u vidu značaj inicijative i moguće posledice na sve advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije, Upravni odbor poziva sve advokatske komore i advokate u Srbiji da se pridruže ovoj inicijativi. Advokat Bogdan Gecić kao autor teksta inicijative dostavio je pismenu saglasnot Advokatskoj komori Srbije da sve advokatske komore i advokati koji žele da se pridruže inicijative mogu tekst da koriste bez ograničenja.

Ubeđeni smo da će se sve advokatske komore u sastavu AK Srbije ovom pozivu odazvati.

S kolegijalnim poštovanjem,

 Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije