AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati inicijativu za izmenu odredbe člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju sa odlaganjem primene i zahtevom za autentično tumačenje, koja je u skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije sa sednice održane 12.11.2019.  danas predata Ministarstvu pravde i narodnom poslaniku Đorđu Komlenskom, sa predlogom da se navedena izmena izvrši po hitnoj proceduri.

 Inicijative AKS