AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Programski savet Advokatske akademije Advokatske komore Srbije  na sednici održanoj dana 06.12.2018. doneo je odluku o upućivanju javnog poziva predavačima, advokatima koji su zainteresovani za obavljanje dužnosti predavača ove akademije.

Pozivamo Vas da svoje prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavite preporučenom poštom ili neposredno na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd.

 Javni poziv