05.01.2018.

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati  obaveštenje Narodne banke Srbije broj  IX/3114/18 od 05.01.2018. sa uputstvo, za sprovođenje izvršenja kada su dužnici zavodi za krivične sankcije i ustanove kulture, sa listom novootvorenih računa.
 Obaveštenje NBS