19.03.2018.

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, na obuku za polaganje pravosudnog ispita.

Obuku za polaganje pravosudnog ispita – nastavu i vežbe, držaće predavači Advokatske akademije prema Planu za sprovođenje programa za stručnu obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita usvojenog od Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Obuka će se održavati u periodu od 03.04.2018. do 13.06.2018. godine u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, utorkom, sredom i četvrtkom u periodu od 17:00 do 19:00 časova.

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA JE 02.04.2018. GODINE

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com

U prilogu možete pogledati Plan i program obuke iz krivičnog i  građanskog prava.

Obaveštavamo Vas da je Advokatska komora Srbije izdala knjigu “Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava” autora prof. dr Zorana Stojanovića, prof. dr Milana Škulića i advokata dr Veljka Delibašića. Knjigu možete kupiti u prostorijama Advokatske komore Srbije po ceni od 1.500,00 RSD.

 Plan i program obuke iz krivičnog prava

 Plan i program obuke iz Građanskog prava