logo

MINISTARSTVO FINANSIJA

Uprava za sprečavanje pranja novca

Masarikova 2, Beograd

 

AKS-LogoFinal

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE

Dečanska 13, Beograd

 

U PONEDELjAK 05.11.2018.

U SALI ADVOKATSKE AKADEMIJE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE, DEČANSKA 13/VI SPRAT, U BEOGRADU

                 

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE I UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

ORGANIZUJU OBUKU NA TEMU:

„ADVOKATI KAO OBVEZNICI PO ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA“

PREDAVAČI:

Danijela Maletić, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

Danijela Tanić-Zafirović, šef Odseka za nadzor

Jelena Pantelić, viši savetnik u Upravi za sprečavanje pranja novca

                 

 

 

15:00 – 15:30

Registracija učesnika

15:30 – 15:45

Otvaranje seminara – uvodna reč:

  • Predstavnik Advokatske komore Srbije 
  • G-đa Danijela Maletić, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

15:45 – 16:15

Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma

  • Jelena Pantelić,  specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika

16:15 – 16:45

Procene rizika od pranja novca u nefinansijskom sektoru

  • Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca i  koordinator podgrupa za procenu ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca

16:45 – 17:00

Kafe pauza

17:00 – 17:30

Akcioni plan

  • Jelena Pantelić,  specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika
  • Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca i  koordinator podgrupa

17:30 – 18:00

Analiza sumnjivih transakcija, primeri dobre i loše prakse, Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sumnjive transakcije – Studije slučaja

  • Danijela Maletić, Pomoćnik direktora uprava za sprečavanje pranja novca

18:00 – 18:30

Diskusija

Pristup slobodan, neophodna prijava učešća zbog ograničenog broja mesta.

Prijava učešća na e-mail Advokatske komore Srbije  office@aks.org.rs  a.k.srbije@gmail.com