AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 10.04.2021. godine doneo Odluku o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, imajući u vidu da Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata nije menjana u delu visine nagrade za rad u parničnom postupku od donošenja 2012. godine. Polazeći od činjenice da su uslovi poslovanja u periodu od 2012. do 2021. godine izmenjeni, doneta je Odluka da se tarifni broj 13 izmeni tako što će se nagrada za vrednost spora do 15.000 poena brisati, a utvrditi da je najniža nagrada sada utvrđena u visini kao za sporove čija je vrednost 25.000 poena i ova nagrada iznosi 300 poena.

Vrednost poena iznosi 30,00 dinara što preračunato u nominalni iznos visine nagrade znači da je sada iznos najniže nagrade prema tarifnom broju 13 Tarife o nagrada i naknadama troškova za rad advokata 9.000,00 dinara.

Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata dostavljena je JP “Službeni glasnik” radi objavljivanja.

U nastavku informacije tabelarni pregled Tarifnog broja 13.

Vrednost spora

Preko                            Do                                    Nagrada

–                                  25.000 poena                 300 poena

25.000 poena           50.000 poena                  375 poena

50.000 poena          100.000 poena                 550 poena

100.000 poena        200.000 poena                 750 poena

200.000 poena        400.000 poena              1.000 poena

400.000 poena         800.000 poena             1.250 poena

800.000 poena      1.600.000 poena             1.500 poena

U prilogu možete pogledati Odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, donetoj na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije 10.04.2021. godine.

 Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata