28.12.2017.

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na senici održanoj 23.12.2017. godine doneo Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za izbor nosilaca funkcija i članova organa Advokatske komore Srbije za mandatni period 2017-2021.
U prilogu možete pogledati Odluku sa utvrđenim rokovima za sprovođenje izbornih radnji.
 Odluka o raspisivanju dopunskih izbora