AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o imenovanju predstavnika Advokatske komore Srbije u Radnoj grupi za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

 Odluka UO AKS