05.07.2019.

Advokat Aleksandar Ugljevarević iz Beograda raspisuje konkurs za angažovanje advokatskog pripravnika u Beogradu.

Neophodne kvalifikacije i potrebna znanja i veštine

Neophodno je da zainteresovani kandidati ispunjavaju uslove za upis u imenik advokatskih pripravnika, koji su propisani Zakonom o advokaturi.

Potrebno je da zainteresovani kandidati ispunjavanju sledeće dodatne uslove:

  • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika;
  • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office);
  • Poznavanje prava Evropske unije;
  • Sklonost/želja ka učenju novih tehnologija;
  • Sklonost ka timskom radu, posvećenost ka radu u advokaturi, preciznost i odgovornost u radu.

Način prijave i sprovođenja konkursa:

Zainteresovani kandidati bi trebalo da dostave svoju biografiju na srpskom i engleskom jeziku u PDF formatu, kao i prateću dokumentaciju (uverenje o završenom pravnom fakultetu, sertifikati o seminarima itd.).

Svi kandidati će biti obavešteni o ishodu konkursa u roku od 5 dana od dana isteka konkursa.

Usmeni razgovor biće obavljen sa kandidatima koji uđu u uži izbor.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti isključivo putem e-mail adrese office@lmsdigital.rs.

Rok za prijavu:

Konkurs je raspisan do 20.07.2019. godine.

Posao:

Rad u dinamičnom radnom okruženju sa fokusom na nove tehnologije (zaštita podatak o ličnosti, blockchain, GDPR, IT sektor, digitalni marketing itd.), adekvatna finansijska naknada i mogućnost nastavka rada u advokatskoj kancelariji i nakon položenog pravosudnog ispita. Pored rada na standardnim advokatskim poslovima (radno pravo, pravo intelektualne svojine, autorska prava, kompanijsko pravo), dosta poslova je fokusirano na nove tehnologije i digitalni sektor, te je digitalna pismenost neophodna.