28.04.2021.
Advokat Dušan Lj. Milašinović sa Novog Beograda traži advokatskog pripravnika.
Uslovi: državni pravni fakultet.
Prijave slati na mejl: adv.milasinovic@gmail.com