13.09.2021.

Advokatskoj kancelariji u Beogradu potreban pripravnik – volonter sa završenim Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, poznavanjem  rada na računaru i znanjem engleskog jezika, radi obavljanja pripravničke prakse i stručnog usavršavanja u oblasti privrednog  i građanskog prava. Kancelarija ima potrebu za angažovanjem pripravnika – volontera na kompletan period od dve godine koji je potreban za sticanje uslova za polaganje pravosudnog ispita, uz mogućnost nastavka saradnje i nakon položenog pravosudnog ispita.

CV slati na e-mail corpusiuris@sezampro.rs , adv.dendatijana@gmail.comadv.marijadjosic@gmail.com i/ili  jasna.jocovic@gmail.com .

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor