15.10.2020.

Advokatskoj kancelariji Nenada Radojičića iz Beograda potreban pripravnik – volonter na dve godine.

Preuzimanje pripravnika iz drugih kancelarija moguće je samo uz propratno pismo principala.

Prijave poslati do 24.10.2020. god. preko mail adrese advokat@radojicic.rs;

Prijave pristigle posle označenog datuma neće biti razmatrane.