23.11.2021.

Petar Tanasković iz Beograda, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, upisan u imenik Advokatske komore Beograda dana 31.05.2021. godine, zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu na poziciji advokat-saradnik.”

U prilogu dostavljam svoju radnu biografiju.

 Oglas – Advokat Petar Tanasković