10.01.2020.

Svjetlana Radonić iz Beograda, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim advokatskim ispitom, zainteresovana za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu, na poziciji advokat-saradnik.

U prilogu možete pogledati CV.

 CV – Svjetlana Radonić