27.04.2021.

Svjetlana Radonić iz Beograda, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, zainteresovana za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu, na poziciji advokat-saradnik.

U prilogu možete pogledati CV.

 Biografija – Svjetlana Radonić