06.11.2019.

Advokat Vukčević Boško oglašava potrebu za prijem advokatskog pripravnika – volontera radi obavljanja pripravničkog staža.

Biografiju poslati na mail: bosko.d.vukcevic@gmail.com