13.02.2020.

Advokat Vukčević Boško oglašava potrebu za prijem advokatskog pripravnika – volontera radi obavljanja pripravničkog staža.
Prijavu i biografiju poslati na mejl bosko.d.vukcevic@gmail.com