18.10.2020.

Advokat Vukčević Boško oglašava potrebu za prijem advokatskog pripravnika – volontera radi obavljanja pripravničkog staža.
Biografiju poslati na mejl bosko.d.vukcevic@gmail.com
Кrivično-prekršajna materija i iz njih proistekla parnica jedine su oblasti kojima se bavim. Prvih par meseci do sticanja osnovnih znanja pripravnik prima samo naknadu troškova gradskog prevoza. Efektivno i brzo sticanje potrebnih znanja kroz neposredan rad sa sudom i klijentima.