21.05.2020.

Advokatskoj kancelariji potreban pripravnik za obavljanje stručne prakse.

Sedište kancelarije u Novom Sadu
Minimalni uslovi
-Pravni fakultet završen sa najmanje prosečnom ocenom 8.00
-poznavanje rada na računaru
Кandidat treba da bude ambiciozan, požrtvovan i predan poslu .
Кontakt : akzsdt@gmail.com