28.04.2021.

Advokatska kancelarija “Dubajić” iz Novog Sada, Radnička 7/3, raspisuje konkurs za prijem:

ADVOKATA

Advokatska kancelarija Dubajić vodi politiku stvaranja moderne advokatske kancelarije kroz konstantno praćenje inovacija na tržištu. Stavljamo pred sebe cilj stvaranja snažnog tima.

Pozicija:

 • Advokat

Broj pozicija:

 • 1 (jedan)

Uslovi:

 • Položen pravosudni i advokatski ispit
 • Poznavanje engleskog jezika na B2 nivou – pismeno i usmeno izražavanje
 • Osposobljenost za rad na kompjuteru i korišćenje MS Office paketa
 • Otvorenost ka inovativnom pristupu u radu
 • Spremnost na konstantno usavršavanje
 • Profesionalnost u radu sa klijentima i kolegama

Prednosti pri izboru kandidata:

 • Radno iskustvo na poziciji advokata u trajanju od najmanje godinu dana
 • Zvanični sertifikat o poznavanju engleskog jezika (IELTS, TOEFL, CAE, CPE i dr.)
 • Poznavanje drugih stranih jezika
 • Master studije u Srbiji ili inostranstvu
 • Akademski uspeh na studijama
 • Učešće na takmičenjima tokom studija
 • Stručne prakse i učešće na pravničkim skupovima (konferencije, letnje škole, kursevi, radionice, seminari i sl.)

Proces prijave:

 • Prijavu sa biografijom (CV) i motivacionim pismom poslati elektronskim putem, na email: careers@dubajiclaw.rs
 • Rok za prijave je 10.05.2021. godine
 • Kandidat može biti primljen i pre isteka roka prijave, zbog čega savetujemo da svoje prijave pošaljete odmah.