16.10.2020.
Jelena Perić, master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zainteresovana za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu na poziciji advokat saradnik.
U prilogu možete pogledati moj CV.