06.10.2021.

Stefanović Milica iz Beograda, diplomirani pravnik sa položenim Advokatskim i Pravosudnim ispitom, zainteresovana je za rad u Advokatskoj kancelariji u Beogradu, na poziciji advokat-saradnik

 CV – Milica Stefanović