25.05.2023.

Nenad Zinajić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, spreman za upis u Imenik advokata, izrazito zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu, u vidu zajedničke advokature ili kao advokat saradnik.
CV na upit.
Zainteresovani me mogu kontaktirati putem e-mail adrese: nenad.zinajic@gmail.com