02.06.2023.

Strahinja Jovančić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, spreman za upis u imenik advokata, zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu kao advokat saradnik.

CV u prilogu.

Zainteresovani me mogu kontaktirati putem e-mail adrese: strahinja.jovancic9@gmail.com.

 CV – Strahinja Jovančić