09.03.2020.

Vladimir Jašarević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

U prilogu možete pogledati CV
 CV – Vladimir Jašarević