19.05.2020.

Jašarević Vladimir, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji.

U prilogu se nalazi biografija

 CV – Vladimir Jašarević