30.07.2020.

Advokatska kancelarija Ristović, advokata Borka Lj. Ristovića i Ivane S. Ristović, iz Beograda – Stari grad, ul. Cara Dušana br. 30, raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika/pripravnice, radi obavljanja plaćenog pripravničkog staža. Kancelarija se pretežno bavi građanskim i krivičnim pravom.
Bazični uslovi:
1. Završen Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
2. Znanje rada na računaru.
Svi zainteresovani kandidati prijave mogu slati na email adresu: ristovicborko@gmail.com.
Konkurs je otvoren zaključno sa 15.09.2020. godine.
Kancelarija zadržava pravo da na razgovor pozove samo kandidate koji uđu u uži krug za izbor.