15.11.2021.
Advokatskoj kancelariji Paunović sa sedštem u Beogradu, na opštini Stari grad, potreban advokatski pripravnik/ca radi obavljanja plaćenog pripravnčkog staža.
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati biografiju na e-mail: adv.nadapaunovic@yahoo.com.