28.06.2022.

Advokat Dusan Obrencevic sa sedištem kancelarije  u Beogradu, Kondina broj 7, zapošljava advokatskog pripravnika radi obavljanja  pripravničkog staža.
Svoje prijave sa slikom i biografijom kandidati mogu poslati na e-mail adresu   majadjuricic9@gmail.com.