23.01.2023.

Advokatskoj kancelariji advokata Marijane M. Radeka Simić, sa sedištem u Beogradu, Vojvođanska 367b, potreban advokatski pripravnik radi obavljanja plaćenog pripravničkog staža.
Advokatska kancelarija pruža usluge iz svih oblasti prava.
Zainteresovani kandidati svoj CV mogu poslati elektronskim putem na e-mail: marijanaradeka@gmail.com