22.06.2022.

Advokatu Tomašević Nikoli sa sedištem u Beogradu, ul. Krunska br.54 potreban je advokatski pripravnik radi obavljanja pripravničkog staža.
Prijave i biografiju slati na email: advtomasevic@yahoo.com ili putem telefona 064/1677824.