29.09.2022.

Advokatska kancelarija JMS Law Office sa sedištem u Beogradu, ulica Pjarona De Mondezira br. 8, raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika radi obavljanja pripravničke prakse uz nadoknadu.

Uslovi:

  • Završen Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu;
  • Poznavanje rada na računaru;
  • Poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika;
  • Radno iskustvo u opštenju sa sudovima i organima uprave.

Advokatska kancelarija JMS nudi mogućnost sticanja znanja iz oblasti intelektualne svojine, radnog prava, privrednog prava, zastupanja klijenata u parničnim, vanparničnim, prekršajnim i izvršnim postupcima.

Opis poslova koje advokatski pripravnik obavlja:

– Sastav nacrta podnesaka i dokumenata;

– Odlazak na suđenja;

– Konstantno usavršavanje u skladu sa predlozima principala;

– Izvršenje drugih poslovnih zadataka koje zatraži pretpostavljeni.

Cilj obavljanja pripravničke prakse je osposobljavanje za dalji samostalan rad i uspešno polaganje pravosudnog ispita.

Molimo zainteresovane kandidate da svoje biografije pošalju elektronskim putem na office@jmslaw.rs