22.11.2022.

Advokatska kancelarija “Paspalovski” iz Beograda oglašava potrebu za angažovanjem advokatskog pripravnika/pripravnice, sa sledećim uslovima:
– završen Pravni fakultet;
– poznavanje rada na računaru (MS Office);
– sa ili bez radnog iskustva.

Advokatska kancelarija se bavi svim oblastima prava, pa svojim pripravnicima/pripravnicama nudi sveobuhvatnu praksu iz krivične, građanske i upravne materije, kao i osposobljavanje za dalji samostalan rad i uspešno polaganje pravosudnog ispita. Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije na e-mail adresu : vilijampaspalovski@gmail.com