AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Prolećni ciklus Obuke advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita se prekida i otkazuje počev od 05.06.2020. godine, a nakon završetka predavanja iz oblasti krivičnog prava.
Zbog prekida rada uzrokovanog pandemijom virusa COVID 19 Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispitaje prekinuta je 15.03.2020. godine donošenjem odluke o uvođenju vanrednog stanja.
Imajući u vidu da je zakazano polaganje pravosudnog ispita za majski i junski ispitni rok svrha obuke advokatskih pripravnika ne može biti ispunjena zbog čega se prolećni ciklus predavanja i svi kandidati obaveštavaju o otkazivanju predavanja građanske katedre koja su planirana za period od 08.06. do 15.07.2020. godine.
Jesenji ciklus predavanja u okviru programa Obuke advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita planiran je sa početkom od 01.10.2020. godine, uz napomenu da će se o tačnom danu početka i rasporedu predavanja zainteresovani kandidati obavestiti putem internet stranice Advokatske komore Srbije.