AKS-LogoFinal

 

 

Poštovane kolege,

Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje online kurseve na temu „Porodično pravo i ljudska prava“ koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener, advokat Jasmina Mikić i “Etika za sudije, tužioce i advokate”,  koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener, advokat Nenad Vojnović.

Kursevi su planirani da počnu u oktobru.

Polaznik kursa može biti svaki advokat u Srbiji, a maksimalni broj polaznika za jedan kurs je 25 polaznika. Polaznici koji uspešno savladaju kurs, dobijaju sertifikat Saveta Evrope i Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Pisane prijave na kurseve zainteresovani advokati podnose najkasnije do 30.09.2022.godine, a pisana prijava mora da sadrži: ime i prezime advokata, adresu sedišta kancelarije, e-mail adresu i kontakt telefon, uz obaveznu napomenu za koji kurs se odnosi prijava.

U slučaju većeg broja prijavljenih, prvih 25 prema vremenu prijema prijave, će biti polaznici prvog kursa, a za ostale prijavljene će se naknadno organizovati novi kurs.

Prijave se podnose na e-mail Advokatske komore Srbije a.k.srbije@gmail.com