AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Povodom  informacija objavljenih u sredstvima javnog informisanja da su prekršajni sudovi  u jednom broju predmeta doneli presude kojima su izrečene zatvorske kazne za prekršaj Vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 22 Zakona o javnom redu i miru, Advokatska komora Srbije poziva sve advokate u Republici Srbiji da ukoliko su postupali u ovim predmetima ili poseduju ovakve presude prekršajnih sudova, iste dostave Advokatskoj komori Srbije na uvid.

Dostavljanje ovakvih presuda je potrebno da bi Advokatska komora Srbije utvrdila da li je reč o pojedinačnim slučajevima ili se radi o ustanovljavanju sudske prakse odnosno radi donošenja odluke o daljem postupanju Кomore po ovom pitanju.