AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o isplati naknade troškova u zemlji i inostranstvu članovima organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Srbije, advokatima i drugim fizičkim licima koji postupaju u ime i za račun Advokatske komore Srbije i po odluci nadležnog organa, koji je usvojen na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije održanoj 30.03.2019. godine.

 Pravilnik