AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Prečišćen tekst izmenjenih i dopunjenih Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata.

 Prečišćen tekst Smernica za procenu rizika od pranja novca