AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

 

Katedra za krivično pravo Advokatske akademije Advokatske Komore Srbije organizuje predavanje “Veštine zastupanja/Simulacija suđenja”.

Predavanje će se održati u petak, 15.06.2018. godine, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, u trajanju od 17:00 do 19:00 časova.

 

Predavači:

1. dr Veljko Delibašić, advokat

2.Aleksandar Popović, advokat

3. Jasmina Mikić, advokat

 

Učesnici će pre početka simulacije dobiti potreban materijal za simulaciju.

 

Simulacija podrazumeva:

–  Uvodno izlaganje,

–  Osnovno i unakrsno ispitivanje svedoka

– Završna reč

 

Zainteresovani za prisustvo predavanju mogu da se prijave na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com, zaključno sa četvrtkom 14.06.2018 godine.