06.12.2016.

Pozivaju se advokati zainteresovani za rad u Stručnom timu Advokatske komore Srbije za krivično pravo, da svoje prijave dostave Advokatskoj komori Srbije na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com ili koordinatoru stručnog tima, advokatu Zori Dobričanin Nikodinović na e-mail adresu: advokatska.kanc@beotel.net.

Zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave do 15.12.2017. godine.