AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati primedbe Advokatske komore Srbije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

 Primedbe AKS