AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati primedbe Advokatske komore Srbije na Radne verzije Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o visokom savetu tužilaštva, koje je usvojio Upravni odbor Advokatske komore Srbije na senici održanoj 03.12.2022. godine.

 Primedbe AKS