AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati primedbe Advokatske komore Srbije na radne verzije Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o visokom savetu sudstva, koje je Upravni odbor usvojio na sednici održanoj 15.10.2022. godine.

 Primedbe AKS