AKS-LogoFinal

 

 

Poštovane kolege,

Povodom odluke Vlade RS i Kriznog štaba o pooštravanju epidemioloških mera, Advokatska komora Srbije je zatražila informacije od Vrhovnog kasacionog suda i Ministarstva pravde o organizovanju rada sudova u toku trajanja mera, počev od 17.03. do 22.03.2021. godine, u 06:00h.

Prema nezvaničnim informacijama dobijenim u Ministarstvu pravde, svi sudovi, tužilaštva i drugi državni organi, radiće bez prekida i u uobičajeno radno vreme, uz poštovanje epidemioloških mera koje su i do sada bile na snazi.

U slučaju eventualnih izmena i po dobijanju zvanične informacije Ministarstva pravde, odnosno Vrhovnog kasacionog suda, iste će biti objavljene na sajtu Advokatske komore Srbije.