AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Saopštenje Advokatske komore Srbije povodom Sporazuma koji je postignut dana 04.06.2021. između Ministarstva pravde, predsednika Advokatske komore Srbije i predsednika advokatskih komora u sastavu.

 SAOPŠTENJE AKS POVODOM SPORAZUMA MINISTARSTVA PRAVDE SA AKS I ADVOKATSKIM KOMORAMA U SASTAVU