AKS-LogoFinal

 

 

Advokatska komora Srbije obaveštava svoje članstvo kao i stručnu javnost da je dana 14.12.2021.god. primila od koordinatora radne grupe pri Vladi RS, u popodnevnim časovima, predlog izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, sačinjen od strane RGZ-a.

Predloženi tekst je za Advokatsku komoru Srbije neprihvatljiv. Predlozi i primedbe AКS koje su predate radnoj grupi, RGZ u izradi ovog predloga je potpuno zanemario.

Advokatska komora Srbije ima informaciju da postoji namera da predlog RGZ-a uđe u dalju proceduru po hitnom postupku i to bez učešća članova radne grupe i uz zaobilaženje javne rasprave.

Napominjemo da je radnu grupu formirala Vlada RS, da je ista održala samo jedan sastanak u septembru 2021. godine,  a da je AКS je svoje predloge i primedbe uputila 27.09.2021.godine. Dana 09.12.2021.god. AКS se obratila koordinatoru radne grupe sa zahtevom za sazivanje novog sastanka,, nakon čega je stigao odgovor iz Vlade RS da će sastanak biti u najkraćem roku sazvan. Umesto poziva na sastanak primili smo predlog izmena Zakona koji je predložio RGZ.

Vlada RS je formirala radnu grupu nakon upućivanja primedbi advokature i nakon podnošenja zahteva za određivanje nadzora nad radom RGZ-a.

Sistemski procesni zakoni kao što su Zakon o parničnom postupku, Zakonik o krivičnom postuku, Zakon o opštem upravnom postupku, kao i Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ne mogu se menjati bez učešća u radu Radne grupe svih relevantnih učesnika – pripadnika pravosudnih profesija i bez javne rasprave u dužem trajanju.

Zbog značaja ovog Zakona, Advokatska komora Srbije poziva svoje članove, stručnu javnost, pripadnike pravosudnih profesija i građanstvo da uzmu aktivno učešće u daljim koracima u pogledu donošenja izmena i dopuna ovog propisa.

U prilogu: 1. Odluka AКS sa predlozima i primedbama 2. Dopis AКS upućen koordinatoru radne grupe 3. Odgovor koordinatora radne grupe 4. Predlog RGZ-a za izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

 Primedbe AKS

 Prepiska sa koordinatorom RG

 Predlog RGZ-a izmena i dopuna Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova